Eğitim sigortası çocukların eğitimi için en büyük güvence

eğitim sigortası
Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsayan eğitim sigortası, okul masraflarının bütçeleri zorladığı şu günlerde velilerin hayatta karşılaşılabileceği risklere karşı çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için güvence sağlıyor.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıkları kadar eğitimlerini güvence altına almak da büyük önem taşıyor. Hayatın beklenmedik risklerine karşı çocuklarımızı korumanın yolu ise sigorta yaptırmaktan geçiyor. Sigorta güvencesi hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da büyük önem taşıyor. Özellikle okul masraflarının önemli bir boyuta ulaştığı günümüzde, çocuklarının eğitimini, hayatın risklerine karşı güvence altına almak isteyen aileler için eğitim sigortası devreye giriyor. Öğrencinin eğitimini teminat altına alan bir hayat sigortası olan eğitim sigortası ile öğrencinin eğitim masraflarını üstlenen velinin bir kaza sonucu vefatı veya kalıcı bir sakatlık sonrası öğrencinin arda kalan eğitimini tamamlayabilmesi için gerekli olan tutarın ödenmesi sağlanıyor. Bunu ekonomik bir güvenceyle gerçekleştiren eğitim sigortası, anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. 18-65 yaşları arasında olan her ebeveyn eğitim sigortası yaptırmak için başvurabiliyor. Ödenmesi gereken sigorta primi ise; sigorta süresine, yaşa ve teminat tutarına göre belirleniyor.

YIL GEÇTİKÇE TEMİNAT TUTARI AZALIYOR

Eğitim sigortasında öğrencinin eğitim masrafı yıl geçtikçe azalacağı için poliçenin teminatı da bununla uyumlu olarak azalıyor. Örneğin, öğrencinin yıllık eğitim masraflarının 20 bin lira olduğunu ve 10 yıllık bir eğitim süresi kaldığını düşündüğümüzde, ilk yılın sigorta teminatı 200 bin lira olarak belirlenir. İkinci sigorta yılında ise sigorta teminat tutarı 180 bin liraya düşer. Bu şekilde sigorta teminatı her yıl eşit tutarda azalarak, kalan eğitim gideri tutarını kapsayacak şekilde maddi güvence oluşur.

VERGİ AVANTAJI BULUNUYOR

Eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından/ yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor. Gelir vergisi mükellefi olan kişiler kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için ödediği hayat sigortası primlerini, ödeme yaptığı aya denk gelen vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından düşürebiliyor. 6327 sayılı Kanunun 5’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin %15’ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebiliyor.

 

Kaynak: https://sigortacigazetesi.com.tr/egitim-sigortasi-cocuklarin-egitimi-icin-en-buyuk-guvence/